Skriv siffran 8 med bokstäver:

Bästa Fyrvaktare och Fyrvaktarförälder, 

Vi hoppas att allt är bra med er trots omständigheterna. I detta mejl kommer ni att få information om distansscouting, tips på aktiviteter, inhiberingen av Najs 2020, Fyrvaktarnas sommar och Fyrvaktarnas Majspårning. 

FYRVAKTARNAS DISTANSTIPS

Eftersom all veckoverksamhet är inhiberad för resten av våren har vi i Fyrvaktarna sammanställt en lista på aktiviteter som ni kan göra på distans tillsammans med er familj eller själva. Uppgifterna går även att kombinera tillsammans med #scoutahemma-märket. (mera information om det finns längre ner i mejlet). Aktivitetskompendium: https://drive.google.com/file/d/1GhGQsPtYpKUZjeT6I0HiQI8ERjXuDGI8/view?usp=sharing Kompendiet kommer även att publiceras på Facebook och hemsidan. 

Ladda ner kompendiet, häng upp det på kylskåpet och scouta loss! Ladda gärna upp bilder och videon på det ni gör på era sociala medier och tagga oss på @wasafyrvaktare och använd hashtaggen #fyrvaktarepådistans. 

#SCOUTAHEMMA-MÄRKET 
FISSc har lanserat ett #scoutahemma-märke; ett märke du kan få för att utföra olika uppgifter på distans. Märkesmaterialet består av 5 uppgifter som alla gör, och ett 30-tal valbara uppgifter som man utgående från åldersgrupp utför olika många av. Märket kan avläggas under våren och sommaren 2020. Kåren beställer märket och för att få det vill vi att ni meddelar till er åldersgruppsledare när ni gjort alla uppgifter ni valt.

Mera information om märket #scoutahemma hittar ni under https://www.scout.fi/for-karen/scoutprogrammet/scoutahemma-market/. 

NAJS 2020 INHIBERAS
Vi har mötts av nyheten att förbundslägret Najs 2020 inhiberats på grund av coronaviruset covid-19. FiSSc kommer att tillsammans med kårerna jobba för att försöka ge alla scouter en Najs upplevelse under 2020. Kårerna kommer kunna ta del av ett materialpaket som baserar sig på programmet som har planerats inför förbundslägret. Programmen kan förverkligas i veckoverksamheten eller exempelvis på en utfärd, hajk eller seglats då coronaläget tillåter det.  

På sommaren 2021 kommer två läger arrangeras av Finlands Svenska Scouter. Det traditionella vandringslägret FiSScFjäll kommer ordnas i Lappland för spejarscouter, samt för kompisdeltagare i samma ålder. Lägret är som en lång utfärd som startas och avslutas vid Kåtan, Finlands Svenska Scouters fjällstuga nära Muonio.Dessutom ordnas ett mindre läger för explorer- och roverscouter. Mer detaljerad information om dessa evenemang och aktiviteter för alla åldersgrupper kommer publiceras senare.Har du frågor? Du hittar vanliga frågor och svar till dem på https://www.scout.fi/nu/najs2020/for-deltagare/faq/ Vid övriga frågor om Najs 2020 kan du kontakta najs2020@scout.fi 


FYRVAKTARNAS SOMMAR 2020
Trots att scoutsommaren 2020 inte blev som någon av oss tänkt sig, kommer Fyrvaktarna göra sitt bästa för att förverkliga en så lyckad scoutsommar som möjligt. Vi kommer att den 29.4 efter kårens vårmöte diskutera fyrvaktarsommaren och eventuella evenemang. Kårens styrelse besluter den 4.5 om Fyrvaktarna kommer att ordna seglatser i maj och juni. Eftersom att det ännu är oklart hurudana restriktioner och rekommendationer som kommer att gälla i sommar är alla idéer välkomna. 


MAJSPÅRNING
Fyrvaktarna har sammanställt en digital spårning som man kommer att kunna utföra vid en vandringsled m.h.a. sin smarttelefon. Mer info om Fyrvaktarnas Majspårning kommer att skickas ut nästa vecka, så håll ögon och öron öppna. 

Om det är något ni undrar över eller har frågor om så är det bara att ta kontakt! Ni når oss på mejl och per telefon. 


Varma Scouthälsningar, 

Vera Turtonen                                 Matilda Knutar                             
Programchef                                   Kårchef                                                                          


...

Bästa Fyrvaktare och Fyrvaktarförälder, 

 

Utskick till samtliga Fyrvaktare och Fyrvakarföräldrar angående spridningen av COVID-19 runt om i världen och världshälsoorganisationen WHO:s klassning av viruset som pandemi.  


För att förhindra att viruset sprids rekommenderar nu de finländska myndigheter att undvika att delta i sammankomster och fritidsaktiviteter. Också världsscoutorganisationen World Organization of the Scout Movement – WOSM har gett en stark rekommendation om att prioritera hälsa och säkerhet inom scoutverksamheten. 

Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter har gått ut med följande rekommendationer:

  • Veckomöten inhiberas och utfärder flyttas eller inhiberas fram till 30.5.
  • Scoutdistriktens/FiSSc:s och centralorganisationens evenemang och utbildningar flyttas, inhiberas eller arrangeras virtuellt i mån av möjlighet.
  • Möten ordnas i första hand virtuellt.
  • Stora evenemang på över 500 personer inhiberas till slutet av juli enligt statsrådets beslut. VIlket även innebär sommarens förbundsläger Najs 2020.

Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktares styrelse har fattat beslutet om att följa de rekommendationer som getts åt oss. För Fyrvaktarna innebär det följande:

  • Samtliga veckomöten för Vargungar, Äventyrsscouter och Spejarscouter inhiberas fram tills 30.5.
  • Samtliga möten för Explorerscouter och Roverscouter hålls elektroniskt.
  • Samtliga ledarmöten hålls elektroniskt.
  • Sommarens deltagande i Najs 2020 inhiberas.

Vi följer aktivt med myndigheternas anvisningar och informerar om fortsatta åtgärder utgående från dessa. I nuläge hålls alla scoutkanslier stängda, men betjäning fås fortfarande per e-post och telefon ifall sådan behövs. Här i spalten bredvid hittar du senaste infromation från förbundet.

Trots dessa rekommendationer finns det ingen orsak till någon form av panik! Det här är förebyggande åtgärder för att alla ska få hållas så friska som möjligt. Passa på att njuta av naturen ute i skärgården, läs böcker och lyssna på poddar etc. Och ta del av den distansscouting som finns. Fyrvaktarna uppdaterar kontinuerligt vår Instagram wasafyrvaktare, så följ med oss där!

 

Vi finns tillgängliga per e-post eller telefon! Tveka inte att ta kontakt om det är något du undrar över.

 

Sköt om er!

Varma Scouthälsningar,
Matilda

Kårchef
Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare
http://wasafyrvaktare.scout.fi