På gång i kåren

 

Höstmöte 14.10. kl. 13-15, Seglis

Vargunge-program 


Vargungarna träffas tisdagar, varannan vecka kl.18-19.30. Kläder enligt väder. Vi strävar efter att vara ute lite varje gång. Observera plats för det kan ibland variera. Som ledare för vargungarna fungerar Erina, Emma och Tove. 

7.2 pulkamöte vid Gerbyberget

21.2 eld och knivpass

7.3 trafik

21.3 lekmöte

4.4  tröjtryckning och pyssel

18.4 båtvett

2.5 båtar, vid seglis

kvälsseglatser

 

 

Äventyrar-program

 

Möten hålls i regel tisdagar ojämna veckor från kl.18.00-19.30. Mötena hålls vid kårlokalen (Malmögården) om inte annat meddelas. Vi är ute varje gång så det är kläder enligt väder som gäller! Då det är mörkt om kvällarna, ta med en pannlampa om du har, det underlättar. Sofia Ventus, Julius Virtanen och Joonatan Penttinen fungerar som ansvariga ledare. 

 

HÖSTTERMIN 23

29.8. Gruppens terminstart

12.9. Pyssel / Sortering

26.9. Trangia

10.10. Lägerutrustning / Karttecken

--

Lördag 21.10. Gruppens utflykt till Öjberget

 

24.10. Besök på Vasa Frivilliga brandkår OBS! 18-20

           - adress Kutterikatu 2, 65170 Vasa (Vasklot)

--

7.11. Scouttraditioner / Morsekod

21.11. Orientering

5.12. Knep och knåp

12.12. Gruppens terminavslutning

På gång inom Fissc:

 

Här hittar ni alla kurser och andra evenemang samt anmälan: https://www.scout.fi/handelsekalender/

 

Bland annat händer detta i höst:

  • FiSSc Ledardagar i Linnasmäki, Åbo 27.-29.10.
  • Spejardagar i Merilä, Jakobstad 4.-5.11.
  • Gruppledarutbildning för explorerscouter i Åbo 18.-19.11.
  • Första Hjälp 1 i Vasa 18.-19.11.

Spejar-program


Spejarna träffas, om inget annat anges, varannan onsdagar jämna veckor vid Kårlokalen kl.18.00-20.00. Kläder enligt väder. Som patrulledare fungerar Joonatan och Julius. Du kan kontakta Joonatan om det är något specifikt du undrar om programmet.

Plats och tidpunkt kan variera beroende på evenemangets karaktär, vi meddelar föräldrar via WhatsApp-gruppen och eventuellt per epost. Spejarna har också egen WhatsApp-grupp, så be dem vara aktiva där!

 

HT23

6.9. Gruppens terminstart

20.9. Trangia

4.10. Orientering

--

!!!18.10. HÖSTLOV --- INGET MÖTE!!!

--

1.11. Trangiatävling

--

4.-5.11. Spejardagar i Jakobstad (sista anmälningsdag 15.9.)

--

15.11. Spelkväll (bräd- och kortspel)

29.11. Knopar i praktiken

13.12. Gruppens terminavslutning: Knytkalas och film

 Explorer-program

Explorerscouterna träffas ungefär en gång i månaden. Plats och tidpunkt baseras på programmet. De äldre explorerscouterna fungerar även som hjälp-patrulledare och som viceskeppare på seglatser. Som lots för explorerscouterna fungerar Matilda.

Rover-program


Roverscouterna träffas i olika former under året. Paralellet med verksamheten har Roverscouterna Kårmentorer, som de bollar aktuella frågeställningar med. Som lots och handledare för patrullen fungerar Jessica.

Ledar-program