Kontakta oss

Skriv siffran 5 med bokstäver:

Fyrvaktarnas Vargungar

Vargungarna är i åldern 7-9 år (åk2-3) (OBS! åldersgränsen i vår kår är 8 år) och fungerar i flockar med ca 10-12 vargungar per flock. Vargungeflocken är indelad i kullar var vargungarna turvis får vara kulledare. Flockmöten hålls varannan vecka vid Kårlokalen, men därtill åker vargungarna på utfärder, förläggningar, seglatser och läger.

Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken), leker och bekantar sig med de grundläggande kunskaperna inom scoutingen. Vargungeflocken leds av två äldre ledare, som därtill ibland har hjälp av några av kårens explorerscouter.


Programmet för vargungarna hittas här.